Få analyseret din strategi

Har I brug for at se på sammenhænge og overlap mellem flere strategier – enten delstrategier i samme organisation eller strategier på tværs af samarbejdspartnere, brancher, værdikæder etc. Det kan også være på tværs af din organisations strategier over tid.

Vi tilbyder at læse på tværs af strategier, kondensere mønstre og modsætninger, komme med refleksioner og anbefalinger og oversætte det vi finder, så du kan handle på det.

Analyser efter dit behov

Strategianalyse er en ydelse vi tilbyder på forskellige niveauer. Som minimum udarbejdes en kort skriftlig opsummering på baggrund af en læsning på tværs af de ønskede strategier. Herefter kan forløbet tilrettelægges som det passer bedst til det aktuelle behov i din organisation.

 BasisMellemStorForløb
Design af strategianalysexxxx
Strategianalyse gennemføresxxxx
Skriftlig opsummering af mønstre og modsætningerxxxx
Udarbejdelse af refleksioner og anbefalinger xxx
Aktuelle perspektiver via interview med ’strategiejere’  xx
Præsentation og personlig fremlæggelse  xx
Workshop med fokus på findings og handlinger   x

Med strategier forstås strategiske dokumenter, der beskriver retning og prioriterer indsatser. Det kan derfor både være egentlige forretningsstrategier, men det kan også være vision og mission, delstrategier, indsats- og handleplaner, grundfortællinger, samarbejdsaftaler, resultatkonktrakter etc.

Ny strategi

Har I brug for at udvikle en ny strategi eller vision? Strategianalyse hjælper udover analyser på tværs også med selve strategiarbejdet, fra de første overvejelser om proces til involvering af medarbejdere og interessenter, facilitering af workshops, skrivning, høring, implementering og evaluering. Vi tilbyder derudover:

Kom godt i gang

Har du brug for en strategianalyse, skal vi hjælpe med en ny strategi, eller vil du bare høre mere, så start med at kontakte os – det første møde er altid gratis og uforpligtende.

DAVID ERICHSEN

[email protected]
+45 31409985

David har en bred erfaring med strategi i et kommunikationsperspektiv og politisk og strategisk kommunikation. I sin virksomhed [erichsen] rådgiver han i dag organisationer, virksomheder og brancher med kommunikation, strategi og forretningsudvikling.

Se mere på linkedIn og erichsencom.dk

ANJA WEIER OLESEN

[email protected]er.nu
+45 42712777

Anja har altid arbejdet i spændingsfeltet mellem organisation og strategi – tidligere i store private og offentlige organisationer og nu i egen virksomhed, hvor hun understøtter institutioner og organisationer i at udvikle og implementere strategier, som skaber værdi, mening og resultater.

Se mere på linkedIn og weier.nu